FOLLOWERS

Monday, April 19, 2010

AS-SYIFA' IQ INSAN MELAKA : Ayat-Ayat Ruqyah Umum

Ayat-Ayat Ruqyah Umum


1.Surah Al-Fatihah ( ayat 1-7 )

2.Surah Al-Baqarah ( ayat 1-5 )

3.Surah Al-Baqarah ( ayat 102 )

4.Surah Al-Baqarah ( ayat 163-164 )

5.Surah Al-Baqarah ( ayat 255 )

6.Surah Al-Baqarah ( ayat 285-286 )

7.Surah Al-'Imran ( ayat 18-19 )

8.Surah Al-A'raf ( ayat 54-56 )

9.Surah Al-A'raf ( ayat 117-122 )

10.Surah Al-A'raf ( ayat 120 )

11.Surah Yunus ( ayat 81-82 )

12. Surah Thaha ( ayat 69 )

13. Surah Al-Mukminin ( ayat 115-118 )

14. Surah As-Shaffat ( ayat 1-10 )

15. Surah Al-Ahqaf ( ayat 29-32 )

16. Surah Ar-Rahman ( ayat 33-36 )

17. Surah Al-Hasyr ( ayat 21-24 )

18. Surah Al-Jin ( ayat 1-9 )

19. Surah A1-Ikhlas ( ayat 1-4 )

20. Surah Al-Falaq ( ayat 1-5 )

21. Surah An-Nas ( ayat 1-6 )

...dan banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh dirujuki

No comments:

Post a Comment

Man Ana ???

My photo
Melaka, Malaysia
Pengembaraan Insan Tiada Noktah Tanpa Syarat Meniti Kebahagiaan. Email : iq_insan@yahoo.com

Popular Posts

CAPAIAN BLOG