FOLLOWERS

Wednesday, April 14, 2010

KERTAS KERJA Y.BHG. DATO' DR HARON DIN (...siri AKHIR)

CABARAN DAN KEPALSUAN

Banyak cabaran yang mendepani sistem rawatan Islam dari dahulu sehingga kini, sama dengan Islam itu sendiri terpaksa berhadapan dengan cabaran dari segenap penjuru, sepertimana firman Allah s.w.t. dalam surat Al Baqarah ayat 120 yang bermaksud:

“ Dan tidak akan redha orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan kamu sehingga kamu menurut telunjuk mereka ( memeluk agama mereka). Katakanlah kepada mereka sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah keterangan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong mereka”

Islam itu dicemuh oleh musuhnya, bukan kerana mereka tidak mengetahui ianya benar, akan tetapi kerana iri hati dan degil atas sikap buruk musuh-musuh, menolak dengan angkoh sesuatu yang benar.

Allah menceritakan hal mereka seperti didalam ayat 146-147 surah al Baqarah :

Orang-orang Yahudi dan Nasarani yang telah kami turunkan al kitab (Taurat dan Injil) kepada mereka amat mengenali (Nabi) Muhammad seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui”

Kebenaran (alhaq) itu adalah dari Tuhanmu kerana itu jangan sekali-kali kamu termasuk kedalam golongan orang yang ragu.”

Di zaman ini Islam diperangi dalam berbagai-bagai bentuk dan cara. Media dipergunakan untuk memerangi Islam. Fitnah demi fitnah ditaburkan untuk memburuk-burukkan Islam. Umat Islam dikatakan militant, ganas mengganas, bunuh membunuh, yang buruk-buruk diletakkan keatas Islam dan umatnya. Sehingga umat Islam diperangai dibunuh di usir dari tanahair mereka

Demikian itulah rawatan Islam, terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagi cabaran. Sehingga nama rawatan Islam itu sendiri tidak ada dalam senarai rawatan penyakit. Seperti yang disebut diawal-awal tadi. Jangan hendak dikatakan pengiktirafan terhadap rawatan Islam, menyebut namanya pun tidak dilakukan.

Mutakhir ini, satu lagi apisod sedemikian berlaku yang merupakan suatu cabaran. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menubuhkan satu bahagian dalam kementerian atas nama : Sebahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bahagian itu telah menghubungi saya dan telah berlaku beberapa pertemuan dan perbincangan serius baik di Bangi mahupun di Kementerian. Malah saya telah diminta menyediakan kertas kerja untuk suatu Seminar Perubatan atas tajuk Konsep dan amalan dalam perubatan Islam. Kertas itu telah dibentangkan di Kementerian tersebut dan diterima dengan baik.

Pada mulanya Kementerian Kesihatan menerusi bahagian perubatan tradisional itu amat berminat hendak menyenaraikan rawatan Islam menjadi salah satu jenis rawatan didalam bahagian tersebut.

Kesudahannya perubatan Islam tidak disenaraikan sebagai suatu kaedah rawatan tersendiri. Kementerian memutuskan ada tujuh (7) badan pengamal perubatan untuk mewakili ahli masing-masing yang diikhtiraf. Dalam tujuh itu tidak ada rawatan Islam secara tersendiri

Salah satu dari tujuh yang di ikhtiraf itu ialah PUTRAMAS, Putramas adalah sebuah badan perubatan yang mewakili pengamal-pengamal pengubatan Melayu dan juga kaum peribumi Sabah Sarawak. Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia (PKPIM) yang selama ini menaja dan mempromosikan rawatan Islam, telah diminta oleh kementerian, bernaung dibawah PUTRAMAS. Dengannya rawatan Islam menjadi satu cabang dari cabang-cabang rawatan tradisional Melayu dan kaum pribumi.

Surat kementerin kepada kami (PKPIM)
Bil (6) dlm. KKM/207/02/14-9.7.2008 atas tajuk

Pengubatan Islam dalam satu cabang perubatan tradisional dan kontemporari

Adalah jelas sejelas-jelasnya

Kami memohon dan mendesak agar rawatan Islam dijadikan satu badan khusus tersendiri yang tidak diletakkan dibawah mana-mana perubatan. Apatahla lagi perubatan tradisional Melayu. Rawatan Islam adalah tersendiri dengan asas dan konsep yang kukuh seperti yang dibentangkan diawal-awal tadi.

Malang bagi rawatan Islam, kami diberi jawapan setelah membantah dan mengemukakan tujuh alasan jitu mengapa rawatan Islam perlu bersendiri. Kementerian menjawab :

“ Buat masa ini Kementerian (Kesihatan) tidak bercadang untuk meningkatkan bilangan badan pengamal. Masa kini pengubatan Islam dikelompok bersama dengan perubatan tradisional Melayu yang juga merangkumi amalan-amala oleh kaum pribumi”

Kepalsuan dapat dilihat dari tanggapan umat Islam itu sendiri yang melihat perubatan Islam itu tarafnya lebih rendah daripada rawatan tradisional melayu dan amalan pribumi Sabah dan Sarawak. Setidak-tidaknya dianggap rawatan Islam itu tidak layak menjadi sistem tersendiri. Yang layak hanya diletak dibawah rawatan tradisional.

Yang ketara pada kita rawatan Islam adalah bersumberkan wahyu dan amat dilarang didalam perubatannya perkara yang berlawanan dengan syarak. Sumber utama rawatan adalah Al Quran dan As Sunnah. Sedangkan keseluruhan rawatan tradisional Melayu dan pribumi bersumberkan apa?

Didalam rawatan tradisional apa pun, sumbernya adalah manusia itu sendiri. Kepandaian dan kebolehan yang didapati dari pengamalan yang terbatas. Terdapat didalam rawatan itu sebahagiannya amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam seperti amalan syihir, nujum, tilik-menilik, tuduh-menuduh (orang itu buat), tangkal menangkal, azimat, menurun, khadam, bersahabat dengan syaitan, pukau memukau dan berbagai yang dilarang oleh Islam.

Kalau itulah hakikatnya maka bagaimana boleh rawatan Islam digolongkan kedalam golongan itu dan disamakan dengan semuanya. Malah diletak semuanya itu sebagai induk dan rawatan Islam tidak lebih dari hanya satu cabang daripadanya sahaja.

Banyak pengamal rawatan di Malaysia khususnya yang mendakwa mereka beramal dengan amalan rawatan Islam atau di kenali sebagai perubatan Islam, akan tetapi mereka tidak terlatih dengan betul sebagai perawat Islam. Malah berlaku campur aduk antara rawatan Islam dengan yang bertentangan dengan Islam. Itulah yang menimbulkan masalah tercemarnya nama baik Islam itu sendiri.

Untuk mudah mengenali perubatan Islam yang sebenar dari yang palsu, Ulamak terdahulu hingga kini telah menetapkan bahawa keharusan mengubati penyakit dengan menggunakan kaedah Ruqyah mestilah memenuhi tiga (3) syarat utama :

1. Mambaca doa atau menjampi hendaklah dengan ayat-ayat al Quran yang betul bacaannya atau hadith-hadith nabi atau doa-doa yang makthur dan sahih.

2. Boleh menggunakan jampi dengan apa bahasa pun akan tetapi hendaklah difahami makna. Tidak bercanggah dengan hukum syarak.

3. Mestilah pengamalnya beri’tikad yang bulat bahawa penyembuh sebenarnya hanya Allah s.w.t sahaja.

Tiga syarat tersebut telah menjadi Ijmak Ulamak mengharuskan perubatan Islam melalui kaedah ruqyah. Sebarang penyelewengan dari tiga tersebut akan terkeluar dari rawatan Islam

PENUTUP

Perubatan Islam adalah manifestasi dari system rawatan rabbani yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya meliputi segala bidang rawatan yang dapat dikembangkan oleh manusia muslim demi mengharapkan redho Allah. Ianya suatu ibadah.

Allah menjadikan penyakit dan dia juga menjadikan untuknya ubat. Manusia disarankan berusaha mencari ubat, apabila sesuai ubat dengan penyakit untuk sembuh maka disembuhkanlah oleh Allah. Adapun metodnya terserahlah kepada kebijaksanaan mereka dengan berpandukan petunjuk Allah.

Terlalu banyak ikhtiar menyembuhkan penyakit. Salah satu cabangnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa disamping bahan-bahan pengubatan yang diketahui kemujarabannya dari penelitian dan penyelidikan yang dijalankan.

Islam menggalakkan penyelidikan-penyelidikan dan pengubatannya, terutama penyakit-penyakit kerohanian yang jauh tertinggal di belakang berbanding dengan kejasmanian. Contoh yang boleh dilihat di serata dunia pada hari ini terutama di barat; hospital-hospital dan klinik-klinik rawatan adalah tertumpu kepada penyakit-penyakit fizikal. Penyakit-penyakit kerohanian kurang mendapat perhatian.

Darussyifa’ Bandar Baru Bangi dan seluruh cawangannya di beberapa buah negeri di Malaysia sentiasa menerima pengunjung yang sentiasa bertambah, terutamanya yang bermasalah spiritual. Majoriti pesakit yang datang ialah pesakit kronik yang memerlukan rawatan secara kerohanian. Oleh sebab itu rawatan secara ruqyah didapati berkesan dan dapat membantu pesakit-pesakit berkenaan,

Wallahu aklamu bissawaab

HARON DIN
DARUSSYIFA’
BDR BARU BANGI SELANGOR
November 2008

Kertas Kerja ini telah dibentangkan oleh YBhg.Tuan Guru Dato’ Dr.Haron Din Dalam Seminar Rawatan Islam pada 16 Disember 2008 bertempat di Dewan Kuliah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Anjuran IQ INSAN TRAINING & CONSULTANCY.

No comments:

Post a Comment

Man Ana ???

My photo
Melaka, Malaysia
Pengembaraan Insan Tiada Noktah Tanpa Syarat Meniti Kebahagiaan. Email : iq_insan@yahoo.com

Popular Posts

CAPAIAN BLOG