FOLLOWERS

Sunday, April 11, 2010

YBHG.TG. DATO DR.HARON DIN : ASAS DAN KONSEP PENGUBATAN ISLAM (...siri 2)
AS-SUNNAH DAN PENGUBATAN PENYAKIT (...siri 2)

Keseluruhan kitab-kitab Hadith tidak pernah ketinggalan daripada peruntukan satu bab yang disebut sebagai “Bab Pengubatan Penyakit dari As sunnnah” Dalam bab itu diperturunkan hadith-hadith sahih yang menunjukkan Rasullullah (S.A.W) mengubati sakit dalam beberapa peristiwa yang berlaku berkait dengan pengubatan.Umum mengetahui bahawa Rasullullah bukanlah seorang pengubat (Tabib) seperti yang dikenali pada hari ini. Muhammad adalah Rasullullah (S.A.W). Tugas asasinya adalah menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Segala perintah Allah dilaksanakan sepenuh kehendaknya. Baginda adalah contoh utama dalam semua hal penghidupan untuk diikuti oleh sekelian umatnya .
Islam yang dibawa Rasulullah (S.A.W) adalah suci dan lengkap sempurna (Syumul) maka dengan sendirinya difahami bahawa Al-Quran dan As-Sunnah memberi petunjuk dalam semua hal penghidupan manusia termasuk perubatan kerana ianya adalah salah satu keperluan asasi manuasia.

Layak sebagai seorang Rasul bahawa ianya dikenali sebagai Rasulullah sahaja. Mengatasi segala gelaran-gelaran lain yang dimiliki oleh manusia dari zamannya kerana hingga keakhirannya tidak ada yang bergelar Rasullullah melainkan baginda seorang sahaja.

Dalam hal pengubatan, baginda memberi tunjuk ajar dengan menyebut dan mengamalkan asas-asas umum sebagai panduan dengan meletakkan garis-garis utama yang harus dan tidak harus; Yang halal untuk diikuti dan yang haram untuk dijauhi.

Keseluruhan as-Sunnah yang dapat diteliti maka dapatlah disimpulkan bahawa Rasullullah (S.A.W) menunjuk ajar umatnya perkara-perkara berikut:-

1. Rasullullah mengubat.

Rasullullah mengubat pesakit yang datang kepadanya memohon diubati
Hadith Usman Bin Al-As

2. Rasullullah menyuruh pesakit memakan ubat sahaja
Hadith Abu Said Al-khudri

3. Rasulullah tidak merawat sebaliknya mengajar pesakit itu bacaan-bacaan Ruqyah untuk orang itu menjadi perawat
Hadith Usman bin AlAs.

4. Rasullullah tidak merawat malah menyuruh pesakit pergi menemui perawat yang mahir (pakar) yang terdapat di zamannya
Hadith Jabir bin Abdullah.

5. Rasulullah membaca ruqyah (doa penyembuhan) dan merujukkanya kepada pengubat mahir (pakar)
Hadith Ismail bin Muhammad bin Said bin Abi Waqas

1. Rasullullah sendiri sakit , Allah mendatangkan Jibrail kepadanya untuk merawat baginda.
(Hadith Abi Said Alkhudri)

2. Rasullullah sakit Aishah binti Abu Bakar mengubatnya
(Hadith Aishah)

8. Rasullulllah mengarahkan seorang pesakit makan ubat berulang kali hingga sembuh
(Hadith Abu Said Al-Khudri)

9. Rasullullah menyuruh sahabat memastikan punca penyakit “Al-Ain” dan disuruh yang menyebabkan penyakit itu merawatnya dengan air wudhu’nya”
(Hadith Ibnu Abbas)

10. Rasullullah merestui pengubatan dengan “ruqyah” Al Fatihah ke atas seorang yang di sengat kala jengking.
(Hadith Abi Said Al-Khudri)

11. Rasullullah melarang ubat-ubat yang haram.
(Hadith Abu Daud, daripada Abi Darda’)

12. Rasullullah bersabda kepada pengubat : Sesiapa yang boleh menolong penyakit untuk kesembuhan maka lakukanlah.
(hadith Jabir)

13. Abu Said Al-Khudri merawat seorang yang disengat kala jengking dengan membaca Surah Al-Fatihah dan sembuh serta merta dan mengambil upah daripada perbuatannya; telah direstui oleh Rasullullah dan meminta satu saham dari upah tersebut.
(Hadith riwayat Bukahri dan Muslim)

Kepelbagaian petunjuk membuktikan Rasulullah amat peka dalam hal pengubatan penyakit dan disarankan berbagai-bagai cara pengubatan sesuai dengan baginda sebagai pembawa hidayah dan meluaskan bidang-bidang yang boleh diterokai oleh umatnya dalam menangani permasalahan penyakit.

Hadith –hadith yang tersebut tadi adalah panduan umum yang merupakan petunjuk Rasulullah dalam pengubatan. Ianya amat berguna untuk menjadi panduan perawat dalam menangani masalah kesihatan manusia.

No comments:

Post a Comment

Man Ana ???

My photo
Melaka, Malaysia
Pengembaraan Insan Tiada Noktah Tanpa Syarat Meniti Kebahagiaan. Email : iq_insan@yahoo.com

Popular Posts

CAPAIAN BLOG