FOLLOWERS

Thursday, June 24, 2010

AS-SYIFA' MELAKA : AYAT-AYAT MANZIL

Manzil (penawar dan ubat)


Tulisan mengenai MANZIL ini mengandungi beberapa ayat Al-Qur’an yang telah diajar oleh Rasulullah saw kepada sahabat r.a sabagai syifa’ (penawar dan ubat) dari beberapa jenis penyakit rohani dan jasmani serta sebagai pelindung dari sihir.


Hadith sahih mengenai amalan ini terdapat di dalam kitab HAYATUS-SAHABAH [jilid 3 ,m.374] yang dikarang oleh As-syeikhul kabir Maulana Mohammad Yusuf rah.a ibn Maulana Ilyas rah.a .hadist tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad,Hakim, dan Tarmidhi rah.a.

Ubai bin Kaab r.a. telah meriwayat kan ;


”sewaktu kami bersama Rasulullah saw se orang badwi telah datang kepada Baginda dan berkata;”Ya Rasulullah saw saya ada seorang saudara yang telah ditimpai penyakit.” Baginda saw telah bertanya; ”penyakit apa?” jawab nya;”sejenis gila,” Rasulullah saw menyuruh orang itu membawa saudara nya.


Kemudian Baginda Rasulullah saw telah membaca surah-surah dan ayat di bawah ini:-

Bacaan 1:AlFatihah

Bacaan 2: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 1-5.

Bacaan 3: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 163.

Bacaan 4: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 255-257.

Bacaan 5: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 284-286

Bacaan 6: Surah AlImran (Surah 3) ayat 18.

Bacaan 7: Surah AlImran (Surah 3) ayat 26-27.

Bacaan 8: Surah AlA'raaf (Surah 7) ayat 54 56.

Bacaan 9: Surah AlIsraa' (Surah 17) ayat 110-111.

Bacaan 10: Surah Surah Al Muminuun (Surah 23) ayat 115-118.

Bacaan 11: Surah Asy Syafaat (Surah 37) ayat 1-11.
42
Bacaan 12: Surah A Rahman (Surah 55) ayat 33-40.

Bacaan 13: Surah Al Hasyr (Surah 59) ayat 21-24.

Bacaan 14: Surah Al Jinn (Surah 72) ayat 1 4.

Bacaan 15: Surah Al Kafiruun (Surah 109) ayat 1 6.

Bacaan 16: Surah Al Ikhlas (Surah 112) ayat 1 4.

Bacaan 17: Surah Al Falaq (Surah 113) ayat 1 5.

Bacaan 18: Surah An Nas (Surah 114) ayat 1 6.

No comments:

Post a Comment

Man Ana ???

My photo
Melaka, Malaysia
Pengembaraan Insan Tiada Noktah Tanpa Syarat Meniti Kebahagiaan. Email : iq_insan@yahoo.com

Popular Posts

CAPAIAN BLOG